Friday, September 22, 2006

Amalan membaca surah Yasin.

Read this article with an open mind. Then its up to you to make your own conclusions.

Pengamalan membaca surah Yasin: Bahaya jika ia menjadi iktikad[keyakinan ia sesuatu dari al-Quran dan Hadith(shahih)] ---> Click Here!!

Summary from this article:-

1) Mengamalkan bacaan Surah Yasin pada malam jumaat sesuatu yang tidak pernah berlaku pada zaman Nabi SAW dan para sahabat.

2) Yang ada dari hadith shahih, membaca surah Kahfi pada malam Jumaat.

3) Menentukan hari tertentu dengan bacaan tertentu, cara tertentu memerlukan dalil daripada al-Quran atau Sunnah Nabi SAW

4) Kita wajib mengamalkan pembacaan al-Quran dengan apa sahaja surah bukan sahaja mengkhususkan kepada surah Yasin sedangkan al-Quran begitu luas.

No comments: