Friday, November 07, 2008

Rilek lah brader.. kenapa marah-marah?

This post is according to a book, Intisari Ihya ‘Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Mensucikan Jiwa, Kaedah Tazkiyatun Nafs bersepadu ditaskihkan dan disusun semula oleh Sa’id Hawwa.”

We are never free from err, so I may be wrong and please do correct me if and where I am. I just hope to raise awareness of the topic of anger in Islamic context in simple terms.

The question is, what is Islam’s stance on anger?

Lets take a look at these hadiths...

Abu Hurairah meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata: “Wahai RasululLah, perintahkanlah aku dengan suatu amal perbuatan dan aku sedikit melakukannya.” Nabi s.a.w. bersabda: “Janganlah kamu marah.” Orang itu mengulanginya lagi lalu Nabi s.a.w. bersabda lagi: “Janganlah kamu marah.” (Diriwayatkan oleh Bukhari)

Dari Abdullah bin Amr bahawa ia pernah bertanya kepada RasululLah s.a.w. apakah yang dapat menyelamatkanku dari murka Allah? Nabi s.a.w. bersabda:"Janganlah kamu marah.” (Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Makarim al-Akhlaq, Ibnu Abdil Barr di dalam at-Tamhid dengan sanad hasan, dan Ahmad. Penanyanya adalah Abdullah bin Amru)

Abu Hurairah berkata: RasululLah s.a.w. bersabda: “Orang kuat itu bukanlah orang yang menang gulat tetapi orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya pada saat marah” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Dan kata-kata lain..

Ja’far bin Muhammad berkata: Kemarahan adalah kunci segala keburukan.

Pertama, manusia memang tidak terhindar dari marah. Ada orang bila marah hingga melampaui batas. Terlalu over. Berlebihan. Dan ada yang apabila dikenakan sesuatu yang boleh marah, berkurangan, seperti tak ada apa-apa. Lemah je. Seperti tak bersemangat. Kedua-dua perkara ini tercela dalam Islam. Apakah tindakan yang digalakkan apabila marah?

Menurut Imam al-Ghazali,”Tindakan yang terpuji adalah marah menunggu isyarat akal dan agama lalu dilepaskan ketika harus melakukan pembelaan dan dikekang ketika dinilai baik untuk bersikap santun.” [Tazkiatun Nafs (Mensucikan Jiwa) 282]

In other words, bukan dengan emosi tapi menggunakan akal dan menuruti apa yang dibenarkan dalam Islam, apabila hendak bertindak kerana marah. He continues “Menjaganya pada batas pertengahan adalah merupakan istiqamah yang diperintahkan Allah kepada para hambaNya yaitu pertengahan yang ditegaskan RasululLah s.a.w.:”Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya.” (Al-Baihaqi dalam asy-Syu’ab secara mursal. Bukhari berkata,"Mursal lebih shahih.”)

Kita harus mengingati bahawa marah itu salah satu pintu-pintu masuk syaitan. Ia seumpama bius akal. Bila marah je, selalunya fikiran terbuntu dan bila ini terjadi, reaksi kita biasanya menggunakan emosi lebih daripada berfikir dahulu. Bila ini berlaku, syaitan pon ambil kesempatan. Tentera syaitan maju menyerang. Hingga syaitan mampu mempermainkan kita seperti anak kecil mempermainkan bola. Akibatnya, ia boleh menyebabkan kita menganiaya orang lain dan diri kita sendiri. Dan kita hanya akan menyedari keburukan itu bila dah terlambat, hanya selepas hilang marah itu dan kembali akal berfikir secara rasional.

Segala sesuatu ada hikmahnya dan apabila kita bertindak kerana marah dan semata-mata untuk memuaskan hati, akibatnya, lebih buruknya dari yang baik. Islam lebih mengutamakan kemaafan dan sikap berlapang dada.

Kita boleh mengambil iktibar dari hadith ini..

Ketika Sayidina Abu Bakar r.a. bersumpah untuk tidak memberi santunan kepada Masthah – salah seorang kerabatnya – kerana keterlibatannya dalam kasus Berita Bohong, turunlah firman AllahSWT: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka(tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang?” (an-Nur: 22). Kemudian Sayidina Abu Bakar berkata:”Ya, kami menginginkan hal itu” Akhirnya beliau kembali memberikan bantuannya kepada Masthah. (Bukhari dan Muslim) [Tazkiatun Nafs (Mensucikan Jiwa) 297]

Berikut keutamaan menahan kemarahan dalam Islam, dipetik dari buku..

Allah SWT berfirman:"Dan orang-orang yang menahan kemarahannya” (Ali Imran:134), Allah menyebutkan sifat ini dalam konteks pujian.

Nabi s.a.w. bersabda:"Orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya pada saat marah dan orang yang paling santun di antara kalian adalah orang yang mema’afkan pada saat mampu melakukan pembalasan.”(al-Baihaqi di dalam asy-Su’ab, bagian hadith yang pertama secara mursal dengan sanad jayyid)

Seseorang berkata kepada Umar r.a: Demi Allah, kamu tidak memutuskan perkara dengan adil dan tidak banyak memberi, lalu Umar marah hingga terlihat kemarahan di wajahnya. Lalu ada seseorang yang berkata kepada Umar: Wahai Amirul Mu’minin, tidakkah engkau mendengar Allah berfirman:"Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil,”(al-A’raf:199) Sedangkan orang ini termasuk orang-orang yang jahil. Kemudian Umar berkata: Kamu benar, kemarahan tadi seolah-olah api yang dipadamkan. [Tazkiatun Nafs (Mensucikan Jiwa) 288-289]

Cara yang terbaik ialah mengikuti cara Nabi s.a.w. Menurut Sa'id Hawwa,“Contoh kesempurnaan dalam hal redha dan marah ialah RasululLah s.a.w. Di antara akhlaknya bahawa Nabi s.a.w. tidak pernah marah kerana peribadinya. Perlakuan keras yang dilakukan orang-orang jahil terhadapnya tidak menambah kecuali kepenyantunannya.

Nabi s.a.w. marah apabila larangan-larangan AllahSWT dilanggar.
Tidak ada hal lainnya yang dapat menyulut(menyalakan) kemarahannya. Dan kemarahan seperti inilah yang harus dilakukan oleh semua makhluk untuk menumbangkan kemungkaran. [Tazkiatun Nafs (Mensucikan Jiwa) 275-276]

Marilah kita sama-sama merenung dan memikirkan kata-kata tersebut. Mudah-mudahan kita akan sentiasa berusaha memperbaiki diri kita, sehingga mampu mencapai tahap yang dekat seperti Rasulullah s.a.w. apabila marah, demi kebaikan kita sendiri di dunia dan akhirat kelak. Insya-Allah.

Wallahu'alaam.

No comments: