Saturday, December 25, 2010

Erti Zuhud

Bukanlah zuhud itu dengan meninggalkan (pendapatan dan harta) yang halal, bukan juga membuang harta,

kemungkinan seorang yang kaya itu bersifat zuhud apabila hatinya kosong dari dunia (tidak mengharapkan sesuatu dari dunia dan kekayaannya untuk dunia),

dan berkemungkinan orang faqir itu adalah orang yang bersifat duniawi apabila hatinya amat berkehendakan dunia, tatkala itu hatinya segar dengan ikatan kepada dunia.

[Ibn Juzayy al-Kalbi, Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah, hlm 471]

For more, read the full article by Ustaz Zaharuddin - Erti 'Zuhud' dan Adakah Islam Menggalakkan Miskin?

No comments: